Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE

Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE
Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE

Biyografi

1971 Kayseri. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku programından 1998 yılında Yüksek Lisans, 2004 yılında Doktora derecesini aldı. 2006 yılında “Devletin Kökeni Üzerine Bir Teori” isimli İngilizceden çevirisi, 2008 yılında “Tek Tanrılı Dinlerin Tarihsel Yönüne Yapısalcı Bir Bakış,” 2012 yılında “Piramitlerden Plazalara Emeğin Serüveni” ve “Bir Modern Zaman Miti Olarak Ulusal Egemenlik” adlı makaleleri yayınlandı. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku
İstanbul Üniversitesi

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku
İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • "Karma Hükümetten Denetim ve Dengeye Erkler Ayrılığı İlkesi", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 3, Konya, 2022, s. 1667-1704.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • "Değerler Hiyerarşisi Olarak Temel Norm: Anayasa", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 105-128, İstanbul, 2018
 • "Bürokrasi: Monarşiden Cumhuriyete Değişmeyen İktidar", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 17, 41-61, 2014.
 • "Kural Anlam ve Yorum Üçgeninde Wittgenstein", FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2, 2013.
 • "Piramitlerden Plazalara Emeğin Serüveni", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 8.91-92, 69-77, 2012
 • "Bir Modern Zaman Mit’i Olarak Ulusal Egemenlik." Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, (2012): 81-94.
 • “Tek Tanrılı Dinlerin Tarihsel Yönüne Yapısalcı Bir Bakış” Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. 2, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008
 • "Başkomutan Olarak ABD Başkanı", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 3, Konya, 2019, s.533-549
 • "Anayasal Denetim ve Denge Mekanizmasının Asli Aracı Olarak İtham Etme/Impeachment", Legal Hukuk Dergisi, C. 18, S. 205, 2020, s. 35-62
 • Diger Makaleler
 • "Devletin Kökeni Üzerine Bir Teori” Robert L. Carnerio, Maltepe Üniversitesi Hukuk F. Dergisi, C.2, İstanbul, 2006 -Çeviri-
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • DELİCE ASLAN (2019). FREEDOM OF EXPRESSION AND SOCIAL MEDIA: AN APPRAISAL ON THE TRUMP TWITTER CASE. LAW IN THE DIGITALIZATION ERA, ICLAS 2019 PROCEEDINGS BOOK, 197-219
 • DELİCE ASLAN (2018). TÜRK ve ABD BAŞKANLARININ ATAMA YETKİLERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ. 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 162-174.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Diger kitaplar
 • Demokrasi, Partiler ve Siyasetin Finansmanı, On İki Levha, İstanbul, 2021
 • Antropoloji Penceresinden Hukuk – Basit Toplumlarda Akrabalık İktidar ve Çıkar İlişkileri, On İki Levha, İstanbul, 2013
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
1 Anayasa Hukukunun Genel Esasları Hukuk Hukuk Fakültesi
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu